Seznam sportovních a pohybových kroužků pro školní rok 2017/2018

Následující seznam si můžete také stáhnout jako soubor Seznam - sportovní a pohybové kroužky pro školní rok 2017/2018.

Mateřská škola

Odloučené pracoviště

Kroužek

Den

Čas

Poznámka

Bajkalská 19/1534

 

Taneční a pohybový kroužek

úterý

15,30-16,15

 

Bruslení

pondělí

10,00-11,00

 

Benešovská 28/2291

 

Jóga

úterý

15,30-16,45

 

Kroužek pro kluky

středa

15,30-16,45

 

Taneční a pohybový kroužek

čtvrtek

15,15-16,00

 

Hradešínská 17/1974

Jóga

 úterý

odpoledne

 

Sokolínek

čtvrtek

dopoledne

 

Na Sychrově 10/941

Kroužek pro kluky

úterý

17,00-17,45

 

Taneční kroužek

středa

16,15-17,00

17,00-17,45

 

Jóga

čtvrtek

17,00-17,45

 

Dvouletky 8/601

 

Sportujeme s MŠ a ZŠ

Úterý

čtvrtek

16,00-16,45

15,00-15,45

 

Pohádkové cvičení

středa

15,00-16,00

 

Tělocvik na ledě

středa

10,30-11,15

PADOK ICERINK

Kodaňská 14/989

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Sokola

úterý

13,30 – 14,15

Tělocvična Vršovického Sokola

Plavání

čtvrtek  

9,45 – 10,30

Bazén Slavia

 

Magnitogorská 14/1430

 

Míček

středa

Odpoledne

 

Předplavecký výcvik

čtvtek

dopoledne

 

Bruslení

středa

13,00-13,45

 

MŠ a ZŠ Moskevská 29

 

Pohybové hry na hřišti, v tělocvičně a v přírodě

pondělí

13,40-14,25

 

Přetlucká 51/2252

 

Cvičení

Pondělí

10,00-11,00

Pronájem tělocvičny v ZŠ Olešská

Bruslení

Pondělí

10,00-11,00

PADOK ICERINK

Bojové umění

úterý

16,30-17,00

 

Taneční kroužek

čtvrtek

16,30-17,00

 

Taneční kroužek

čtvrtek

17,00-17,30

 

Štěchovická 4/1981

 

Plavecký výcvik

pátek

dopoledne

Bazén Hloubětín

Tělocvik na ledě

pátek

dopoledne

PADOK ICERINK

Rembrandtova 2/2240

Plavecký výcvik

středa

dopoledne

Bazén Hostivař

Taneční kroužek

Čtvrtek

odpoledne

Agentura Balanc

Tělocvik na ledě

pátek

dopoledne

PADOK ICERINK

Tolstého 2a/1353

 

Kung-fu

pondělí

odpoledne

Ve školce

Sokol Vršovice

Pondělí a úterý

dopoledne

 

Troilova 17/474

 

Plavání

 pondělí

9.00 – 10,00

Aquapark Čestlice

Útulná

Sportovně pohybový kroužek

čtvrtek

 

16,15 – 17,00

Pod vedením vedoucí oddílu aerobiku Český Brod pí. Strakošové – oddíl Corridor

Tuchorazská 2a/472

Předplavecká výchova děti
5 – 6 let

pondělí

9,00– 10,00

Plavecký areál Hloubětín

Tanečky

středa

14,30-15,30

 

U Roháčových kasáren 14/1215

Míčové hry

Úterý

 

 

Plavání

pondělí

 

Hloubětín

U Vršovického nádraží, Sámova 2a/1529

Plavání

středa

9,00-9,45

 

Bruslení

úterý

9,10-9,55

 

Ve Stínu

Plavání

pondělí

9,30-10,15

Hloubětín

Zvonková

Plavání

Úterý

dopoledne

Hloubětín

 

Základní škola

Kroužek

Den

Čas

Poznámka

Brigádníků 14/510

Sportovní kroužek

pondělí

14,00-16,00

 

Badminton

pondělí

16,00-17,00

 

Hýbeme s dětmi

úterý

14,00-15,00

 

Florbal

úterý

čtvrtek

14,45-18,00

 

Basketbal

středa

pátek

14,00-15,00

15,00-16,00

 

Judo

středa

16,30-17,30

 

Břečťanová 6/2919

Sportovní a míčové hry

Pondělí

14,00-14,45

Kroužky

Mažoretky

pondělí

14,00-15,00

SympA

Hip hop a Street dance

Středa

14,00-14,45

Kroužky

Aerobik

středa

15,00-15,45

Www. Krouzky.cz

Eden, Vladivostocká 6/1035

Florbal 1. a 2. třída

pondělí

14,00-14,45

Www. Krouzky.cz

Pozemní hokej starší

pondělí

16,30-18,00

SK Slavia Praha

Bojové spoty a sebeobrana (1. a 2. třída)

    úterý

13,00-13,45

Www. Krouzky.cz

Bojové sporty a sebeobrana (od 3. třídy)

středa

14,30-15,15

Www. Krouzky.cz

Sportmaniak

Středa

15,30-16,15

Www. Krouzky.cz

Pozemní hokej mladší

čtvrtek

12,45-13,30

SK Slavia Praha

Hip hop a Street dance

čtvrtek

14,00-14,45

Www. Krouzky.cz

Hip hop a Street dance (od 3. třídy)

čtvrtek

15,00-15,45

Www. Krouzky.cz

Gutova 39/1987

Cvičení pro děti

Úterý

15,30-17,15

 

Cvičení pro děti

Středa

16,30-17,15

 

Cvičení pro děti

čtvrtek

15,30-17,15

 

Florbal

pondělí

16,30-18,30

 

Sportovní přípravka tenis

úterý

17,30-18,30

 

Basketbal

středa

17,15-18,45

 

Atletika – zimní průprava

čtvrtek

19,00-20,00

 

Gymnastika

středa

15,20-16,20

 

Mix – atletika – gymnastika – pohybovky – mentální cvičení

čtvrtek

15,00-16,00

 

Bojové sporty

pondělí

15,10-16,50

 

Badminton

úterý

16,05-17,05

 

Florbal

středa

14,00-15,45

 

Aerobik

čtvrtek

14,00-15,40

 

Hip Hop

čtvrtek

16,30-17,15

 

Hostýnská 2/2100

Míčové hry pro chlapce 2.-3. třída

Úterý

13,40-14,40

Kroužek AŠSK

Míčové hry pro chlapce 4.-5. třída

Úterý

15,30-16,30

Kroužek AŠSK

Rozšířená TV

Pondělí

12,00-13,00

Kroužek AŠSK

Pozemní hokej

Pondělí

čtvrtek

13,45-14,45

13,00-14,00

Kroužek AŠSK

Tance stand. + latinskoamerické

středa

16-17 a 17-18

Taneční škola I. Langerové

Rock and roll

středa

15-16

www.kolbdance.cz

Streetdance

středa

15,30-16,30

Runway

Inline bruslení

středa

14,00-15,00

www.jsmeinline.cz

Šachový kroužek

úterý

15,15-16,00

Šachová škola Vávra-Černoušek

Aerobik

čtvrtek

15,00-17,00

www.corridoor.cz

Pozemní hokej

Pondělí

čtvrtek

15,30-16,30

15,00-17,00

V. Lažánková, HC Bohemians

Gymnastika – všeobecná příprava

pátek

14,00-15,00

www.gymnastikaprodeti.org

Jakutská 2/1210

Zumba – 1. – 2. třídy

pondělí

13,00-14,00

Interní lektor

Sportovní a míčové hry

pondělí

15,30-16,15

Agentura Kroužky

Zumba – 2. stupeň

úterý

15,30-16,30

Interní lektor

Bojové sporty a sebeobrana

úterý

15,30-16,15

Agentura Kroužky

Sportovní a turistický kroužek 4. – 9. kroužek

středa

15,00-18,00

Interní lektor

Stolní fotbal – 1. stupeň

čtvrtek

13,10-14,10

Externí lektor

Sportovní hry 1. – 4. ročník

čtvrtek

13,40-14,25

Interní lektor

Hip Hop a Street dance

čtvrtek

15,30-16,15

Agentura Kroužky

Aerobik

pátek

12,50-13,35

Agentura Kroužky

Florbal – začátečníci

pátek

13,45-14,45

FC Bučis Team

Florbal - pokročilí

pátek

14,45-15,45

FC Bučis Team

Kodaňská 16/658

Cvičení s balančními pomůckami

pondělí

14,00-15,00

 

Pohybové hry pro 2. ročník

úterý

14,00-14,45

 

Lezení I

středa

14,00-14,45

 

Lezení II

středa

14,50-15,35

 

Lezení III

středa

15,40-16,25

 

Sportovní hry

pondělí

15,10-15,55

 

Futsal

pondělí

16,00-16,45

 

Bojové sporty a sebeobrana pro 1. a 2. ročník

úterý

14,00-14,45

 

Bojové sporty a sebeobrana od 3. ročníku

úterý

15,00-15,45

 

Florbal 1. a 2. ročník

středa

14,00-14,45

 

Florbal 3. a 4. ročník

středa

15,00-15,45

 

Florbal od 5. ročníku

středa

16,00-16,45

 

Badminton pro 1. a 2. ročník

čtvrtek

14,00-14,45

 

Badminton od 3. ročníku

čtvrtek

15,00-15,45

 

Hip Hop a Street dance

čtvrtek

15,00-15,45

 

Sportmaniak

pátek

14,00-15,30

 

Aerobik

čtvrtek

14,00-14,45

 

Nad Vodovodem 460

Tenis pro děti

pondělí

14,30-16,30

 

Sportovní a taneční příprava

Úterý

14,30-15,30

 

Aerobik a muzik. Tanec

Úterý

15,30-17,00

 

Basketbal dívky

úterý

16,30-18,00

 

In-line bruslení – zač.

Středa

14,00-15,00

 

In-line bruslení – pokr.

Středa

15,15-16,15

 

Judo -  zač.

Středa

15,30-16,30

Judo Kidsport

Judo - pokroč. I

Středa

16,30-17,30

Judo Kidsport

Judo - pokroč. II

Středa

17,30-18,30

Judo Kidsport

Judo - pokroč. III

Středa

18,30-19,30

Judo Kidsport

Pozemní hokej

Středa

14,00-15,00

V. Lažánková, HC Bohemians

Florbal

Hip-hop

Čtvrtek

Čvrtek

14,00-15,30

15,50-16,35

Bučis

Aerobic  - zač.

čtvrtek

14,00-14,45

 

Aerobic  - pokr.

čtvrtek

14,55-15,40

 

Míčové hry

pátek

14,00-15,00

 

Basketbal MIX

pátek

15,00-16,00

 

Judo- zač.

pátek

14,00-15,00

Judo club Kidsport

Judo - pokroč.I

pátek

15,00-16,00

Judo club Kidsport

Judo - pokroč. II 

pátek

16,00-17,00

Judo club Kidsport

Judo - pokroč. III      

pátek

17,00-18,00

Judo club Kidsport

Olešská 18/2222

Judo – zač. 1.-5. ročník

Pondělí+út+čt

Po+středa

14,00 – 16,00

Judo club Kidsport

Judo – pokr. 1.-9.ročník

14,45 – 15,30

Badminton

Úterý

středa

17,30-18,45

16,30-17,30

 

 

 

DUM UM Praha 10

Badminton

Středa

středa

14,30-16,30

18,00-19,00

Basketbal

pondělí

15,30–18,30

čtvrtek

17,30-19,00

čtvrtek

17,30-19,00

 

 

 

Florbal 1.-5. ročník

Pondělí

15,30-16,15

Agentura Kroužky

Florbalový trénink

Úterý + čtvtek

16,00-17,30

FBŠ Bohemians

Gymnastika

Pátek

14,00-15,00

Gymnastika pro děti

Sportovní kroužky školní družiny

Po+út+čt

14,00-16,00

Agentura Kroužky

Švehlova12/2900

Uzavřené tělocvičny

 

 

 

U Roháčových kasáren 19/1381

Bamdinton

úterý

14,00-15,30

Pořádáno školou

Hopík

Čtvrtek

15,00-16,00

Pořádáno školou

Sportovní hry

pátek

13,30-15,00

Pořádáno školou

Miniházená

čtvrtek

14,00-15,00

Pořádáno školou

U Vršovického nádraží 1/950

Míčové hry

středa

13,15-14,00

 

Florbal

pondělí

13,15-14,45

 

Stolní tenis

Středa

pátek

14,45-15,00

13,45-15,30

 

Hrajme šachy

Úterý

12,50-14,25

 

V Rybníčkách 31/1980

Sportovní 1.-2. ročník

pondělí

13,30-14,30

 

Sportovní 1.-2. ročník

čtvrtek

13,15-14,00

 

Sportovní 3.-5. ročník

Pondělí

14,30-15,30

 

Florbal 8.-9. ročník

Pondělí

13,55-14,40

 

Florbal 3.-5. ročník

úterý

13,55-14,40

 

Florbal 6.-7. ročník

středa

13,55-14,40

 

Minipohybovky pro děti 3-6 let

středa

16,00-17,00

 

O Sportovním výboru MČ Praha 10

Předsedkyně: Kateřina Peštová

Kontakty: 267 093 318, katerinap@praha10.cz

Sekretariát: Zuzana Dousková

Tel: 267 093 243   E-mail: zuzanado@praha10.cz

Adresa: Vršovická 68, Praha 10

Informace o činnosti sportovního výboru