• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Kontakty

S dotazy ohledně náborů, tréninků a turnajů se obracejte na příslušné kluby.

S rezervacemi sportovišť a dotazy ohledně otevíracích dob se obracejte na jednotlivá sportoviště.

S dotazy ohledně sportovně - pohybových kroužků se obracejte na školská zařízení.
 

Dotazy ohledně sportu v Praze 10:

Radní pro sport - Mgr. Bohumil Zoufalík

Sekretariát - Alice Nussbergerová
Tel: 267 093 325 E-mail: alice.nussbergerova@praha10.cz

Dotazy ohledně činnosti sportovního výboru:

Předsedkyně - Kateřina Peštová
Tel: 267 093 318 E-mail: katerina.pestova@praha10.cz

Sekretariát – Zuzana Dousková
Tel: 267 093 243 E-mail: Předsedkyně - Kateřina Peštová
Tel: 267 093 318 E-mail: katerina.pestova@praha10.cz

Tajemnice - Mgr. Kateřina Ludvíková
Tel: 267 093 699 E-mail: katerina.ludvikova@praha10.cz

Dotazy ohledně akcí a kurzů MČ Praha 10:

Odbor kultury a projektů

Vedoucí odboru – Mgr. Zdeňka Janků
Tel: 267 093 277 E-mail: zdenka.janku@praha10.cz

Sekretariát – Lýdia Machová
Tel: 267 093 329 E-mail: lydia.machova@praha10.cz

Odbor kultury a projektů - Oddělení sportu

Vedoucí oddělení - Mgr. Kateřina Ludvíková
Tel: 267 093 699 E-mail: katerina.ludvikova@praha10.cz

Referent – Andrea Tothová
Tel: 267 093 589 E-mail: andrea.tothova@praha10.cz

Odbor kultury a projektů - Oddělení kultury, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů

Vedoucí oddělení – Jana Tlamichová
Tel: 267 093 533 E-mail: jana.tlamichova@praha10.cz  

Referentka – Jana Štěpánková
Tel: 267 093 618 E-mail: jana.stepankova@praha10.cz

Referent - Libor Šprysl

Tel: 267 093 396 E-mail: libor.sprysl@praha10.cz

Dotazy ohledně dotací MČ Praha 10

Vedoucí referátu veřejné podpory a FEU – Svobodová Kristýna, Bc.

Tel: 267 093 432 E-mail: kristyna.svobodova@praha10.cz

Dotazy a připomínky ohledně webových stránek:

Webmaster – Mgr. Kateřina Ludvíková
Tel: 267 093 699 E-mail: katerina.ludvikova@praha10.cz

O Sportovním výboru MČ Praha 10

Předsedkyně: Kateřina Peštová

Kontakty: 267 093 318, katerinap@praha10.cz

Sekretariát: Zuzana Dousková

Tel: 267 093 243   E-mail: zuzanado@praha10.cz

Adresa: Vršovická 68, Praha 10

Informace o činnosti sportovního výboru