• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Sportovní příměstský tábor

Termíny turnusů: 6. - 10. 8. 2018 a 13. – 17. 2018

Místo konání: Základní škola Nad Vodovodem, Praha 10

Věk dítěte 6 – 14 let

Strava 3x denně (svačina, oběd, svačina) + pitný režim

V dopoledních hodinách různé sportovní aktivity, odpoledne různé soutěže, hry, kreativní činnosti, celodenní výlet v každém z turnusů.

Hlavní náplň táborové činnosti: děti si vyzkouší v jednotlivých dnech pod vedením zkušených instruktorů různé sporty – tenis, in – line bruslení, plavání a lezecká stěna.

Cena za tábor: 1500,-Kč – bydliště dítěte a školní docházka na území MČ Praha 10

2000,-Kč – mimo území MČ Praha 10

Vyplněné přihlášky (ke stažení na www.aktivnidesitka.cz v záložce Aktivity) po registraci na tábor odevzdejte, prosím do 15. 6. 2018 na ÚMČ Praha 10, oddělení sportu, Vršovická 68, Praha 10, budova C, 4. patro, kancelář 415.

 

 

I tento rok se Příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10 zaměří hlavně na rozšíření sportovních dovedností dětí u různých druhů sportů a vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu.

Chceme, aby se děti v rámci příměstského tábora podívaly na různá sportoviště, kde si budou moci sportovní disciplíny vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů.

Každý den děti navštíví jiný sportovní areál, kde si je převezmou zkušení trenéři, kteří jim představí konkrétní sporty a děti si budou moci vyzkoušet základní sportovní nácviky. V rámci tábora budou dětem představeny tyto druhy sportů: tenis, bowling, in-line bruslení, plavání a lezecká stěna.

Vybavení bude dětem zapůjčeno v rámci domluvené spolupráce s jednotlivými kluby. Budeme klást důraz zejména na to, aby se děti seznámily s jednotlivými sporty, vyzkoušely si pohybové dovednosti a případně si i některý ze sportů vybrali pro své další trávení volného času ve školním roce. 

 

Součástí programu příměstského sportovního tábora bude také úrazová prevence, která bude dětem představena formou zajímavé a praktické přednášky zajištěné Sportovním klubem vozíčkářů Praha. 

 

Více informací na www.aktivnidesitka.cz nebo na e-mailu andrea.tothova@praha10.cz

PŘIHLÁŠKA

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE

SOUHLAS RODIČŮ S POŘIZOVÁNÍM VIDEOZÁZNAMŮ FOTOGRAFOVÁNÍM DĚTÍ

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ: REGISTRACE ZAHÁJENA OD 4. DUBNA 2018 OD 12 HODIN

 

Instrukce pro rodiče: 

1. Přihlásit dítě/děti je z důvodu velkého zájmu možné pouze na JEDEN turnus!

2. Po přihlášení dítěte/dětí na příměstský tábor, zašlete na email: andrea.tothova@praha10.cz vyplněnou Přihlášku, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a Souhlas rodičů s pořizováním videozáznamů fotografováním dětí.

3. Na emaily rodičů dětí, které se nedostanou na náš tábor, Vám zašleme nabídky příměstských táborů sportovních spřátelených organizací sídlících na Praze 10. 

Rezervace na příměstský tábor